Bestyrelsen

Morten Tamstorf - Formand

Henrik Kragerup - Næstformand

May Britt Dyvelkov - Kasserer

Troels Vingborg (Tøj)

Søren Gammelgaard (Intro og sommercup)

Peter Leegaard (Ture og kommunikation)

Kasper Aas-Andersen (Graveltræning)

Steffen Sørensen (Træning og Kommunikation)

Flemming Hansen (Træning og sommecup) 

Christian Svane (Træning)

Marianne Hansen (suppleant)

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode på klubbens generalforsamling. Suppleanter vælges et år ad gangen.